Her er framgangsmåten for å finne fram i Stednavnregisteret

Sida de kan linkes til står her:

Forskning (uio.no) Stedsnavnregistrering

Når linken kommer fram må de:

Skrive Inderøy i feltet kommune.

Trykk på Søk

(Vær nå tålmodig)

For å lette leitinga kan det være lurt å gå i:

Kart

Hak av for eiendomsgrenser.

Når de er inne på den sida kan de legge musepekeren på en grønn prikk og få opp navnet, ved å klikke på den grønne prikken får de opp all info om navnet.