Inderøy museums- og historielag

Inderøy bygdemuseum ble stifta i 1901 og Inderøy historielag ble stifta i 1977, laget heter nå Inderøy museums- og historielag. Laget er konsolidert med Stiklestadmusea og er medlem av Nord-Trøndelag historielag.

Alt i 1927 hadde museet 262 gjenstander registrert, de ble da oppbevart i koret i Sakshaug gamle kirke.

Inderøy museums- og historielag har etter hvert vokst til et stort og sterkt lag med mange ulike virksomheter. Laget er oppdelt i ulike nemder.

Museumsnemda tar seg av vedlikeholdet på museet på Sakshaug og badstua på Ås . De legger til rette for at skoler og barnehager kan benytte museet og holder sommeråpent museum.

Årboknemda utgir årboka Eynni Idri. Laget har tidligere gitt ut: Erik Bøl og folket etter han, Spor i landskap, Vers på Inderøymål av Lornts Fossum og Fotobok Straumen.

Bygdeboknemda har gitt ut Inderøybøkene Heim og Folk i 5 bind og bygdebøkene Bygd i bevegelse i 2 bind.

Foto, film og lydnemda utgir hvert år lokalhistorisk kalender. I tillegg har nemda produsert lyd- og filmopptak og har en samling historiske foto fra Inderøy.

Salgsnemda står for salg av lagets bøker og kalendere.

Tekstilnemda tar vare på lagets store samling av verdifulle tekstiler.

Fjord- og jektnemda tar seg av drift og vedlikehold av jekta Pauline. Dette er et samarbeid med Kjerknesvågen kai og båtforening, Innherred kystlag og Paulines venner. Det er også et samarbeid med Egge museum som eier jekta og SNK. Det er også bygd et nøst på Kjerknesvågen som rommer lagets båter og sjøutstyr.

Slektsnemda leser av og utgir eldre kirkebokstoff, manntall og folketellinger fra Inderøy prestegjeld. Nemda holder kurs og samlinger for slektsinteresserte.

Bølnemda tar seg av drift og vedlikehold av Bølstu.

Kveinnstu/Eva moe-stua. Nemda tar seg av drift og vedlikehold av stua på Røra.