Fra årsmøtet

Laget hadde årsmøte torsdag 21.4 på Kjerkstu og i underkant av 40 personer var tilstede.   Her er litt om og noen bilder fra årsmøtet.

Fra venstre Trond Næss, Inger Koa, Ragnar Nossum, Ole Tronstad, Sigrid Jule Thorsen og Mona Ellingen. Foto Reidar Sundal.

 

 

Før årsmøtet hadde valgkomiteen vært i sving og gjort en stor jobb med å få på plass et komplett styre og nye nemdsmedlemmer.Ole Tronstad ble valgt som leder i året som kommer. Inn i styret kom som nye Inger Koa fra Røra som medlem og Mona Ellingen fra Sandvollan og Anne Siri Wester fra Sakshaug som varamedlemmer. Sigrid Jule Thorsen fra Sakshaug kom inn som styremedlem fra varaplass. Arve Østbø kom inn som leder av fotonemda. Inn i årboknemda kom Kari Kolle, inn i Museumsnemda kom Arne Olav Wang og Asbjørn Berg kom inn i Bølstunemda. Til styret i Stiftelsen Trønderfrukt ble Inger M. I. Vatn med Anne Stornes som vara, valgt. I valgkomiteen satt Svein Ivar Norum, Inger Margrete Ingul Vatn og Anne Stornes.

Fra venstre: Olaug Denstadli, Bjarne Kvistad, Ole Gangstad og Kåre Bjerkan. Foto: Reidar Sundal.

 

Fire personer som ble takket av i styret, fikk overlevert hver sin blomsterbukett for arbeidet de har gjort for laget. Olaug Denstadli, Bjarne Kvistad og Kåre Bjerkan har sittet i styret. Ole Gangstad har hatt ansvar for lagets fotosamling og utgivelse av historisk kalender i hele 32 år. Ellers gikk Inger Grønnesby, Kjetil Klepp, Per Odd Holdenog Per Saxhaug ut etter lang tjeneste i forskjellige komiteer.

 

 

Rolf Vestvik og Torlaug Werstad. Foto: Reidar Sundal

 

Etter pausen var Rolf Vestvik invitert for å snakke om: Da krigen kom til Inderøy. Han startet med å snakke om våre dagers hedelser med krigene i Gaza og Ukrainia. Videre ble det et godt og informativt  innlegg om hendelsene på Inderøya og Innherred i aprildagene 1940. Tilstede var også Torlaug Werstad som arbeidet som taus på gården Krogs i den tida, senere ble hun gift og gårdkone på Kogs.