Bildet over er framsida av årboka i 2016. Straumen med omgivelser. Bak brua møllebygningen med tidevannskverna på murene. I forgrunnen dampskipet "Verdalen". Utsnitt av maleri etter Håkon Lyngstad, malt i 1953 etter foto.