Inderøyningen med forhåndsomtale av Paulines dag søndag 25.9.