Digital «byvandring» på Straumen.

Limsteinplassen:               1991: Svein Kvistad: Kalkbrenning frå gamalt Limus og Calx. Limomnar og kalkverk

Vaggplassen:                    1991: Ivar Vatn: Kalkbrenning frå gamalt i Inderøy

Inderøy Meieri:                  2004: Svein Kvistad: Meieriepoken i Inderøy er over  

                                          2017: Øivind Holand: Inderøy meieri – fellesmeieri fra 1937

Klokkarstu:                        (Henviser til Kjerringa med Straumens hjemmeside som snart er ferdig)

Muusbrua:                         (Henviser til muustroparken.no)

Nergata 1-14:                    Astrid Wale: Bygd i Bevegelse bind 2: S. 121- 123: Straumen – Inderøybygdenes største handelsted                               

Kølhagan og Bryggene:    1992: Sigrid Bjerkan: På Strømmen i gammeltida

Herman Løchens plass og bruene: 1999: Ole Hegge: Herman Løchen – «gjesten» som Inderøy vil minnas

                                          2007: Olav A Moen: Striden om den første brua over Straumen

                                          1996: Roar Haug:  Brua over Straumen           

Møllebruk og Tidevannsstrømmen.   2009: Per Saxhaug,: Tidevannsmølna i Straumen

                                           2016: Årboknemnda: Mølnmuran i Straumen

Borgenfjorden:                   1994: Johannes Fossum: Fiske i Børga 1918 – 1938

                                           1994: Svein Kvistad: Gullflyndra og «gulltida» i Børgin

                                           1993: Sigrid Haavik: Borgenfjorden eller Børgin?