EYNNI IDRI innholdsregister

Årganger på lager for salg: 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023.

Bøkene kan bestilles på E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 971 60 334.

 

  2023

 Framsidebilde: Kåre og Inger-Johanne Opdal

År        Forfatter                               Tittel                                                                            Kategori

2023    Svein Olav Davidsen             Minner fra oppveksten i Inderøy for

                                                          70 - 80 år siden

2023    Sigrid Haavik                         Tippoldefars snusdåse

2023    Per Vatn                                 Muustrøparkens historie og historier

2023    Ivar Ørdal                               60 år på Nordfjellet

2023    Jørgen Røflo                          Inderøya, sett frå hjørnet mot aust

2023     Helge C. Asklund                  Gammel vei Lekset/Solem-området

2023     Solbjørg Kirknes/

               Marit Gullberg Røli              Fra skrivemaskin til lesebrett

2023      Åshild Vang                          Klara Norum f. Farbu

                                                            - en ganske alminnelig Inderøy-jente

2023      Albert Collett                         Da Inderøy fekk eiga lokalavis

2023      Reidar Sundal                       Kåre og Inger-Johanne Opdal

2023      Reidar Sundal                        Per Holands søroppgave

                                                             om skolevesenets  utvikling

2023       Åshild Vang                           Da Stokkan og Utøy ble en skolekrets i 1962

2023       Reidar Sundal                       Olaf Berg og innherredsjektene

2023       Inger Lise Volan                     Minner fra tida i Ersåsen 1921-1932

2023       Reidar Sundal                        50 år siden brannen på Kjerknesvågen

2023        Henry Arne

                Nakken Ulstad                      Garden By på Kjerknesvågen

2023        Mary Hegge                          80-årsjubileum i Sakshaug sylag N.K.S.

2023        Jorulf Wibe/

                Per Vatn                                 Røra Musikklag - Orkesteret

2023        Reidar Sundal                        Bakeren som ikke levde av brød alene

2023         Sigrid Haavik                        Smånytt frå Inderøya i gamle aviser

 

    2022

Framsidebilde: Maleri av Hermann Løchen, malt av Johan Gørbitz (1782-1853) i 1851. Olje på blikk. Foto: E. H. Krafft.

År        Forfatter                               Tittel                                                                            Kategori

2022   Svein Kvistad                        Litt om trøndersk "hekseri" og trolldomssaker

                                                           - også i Inderøy og omegn

2022   Sigrid Haavik                         P. A. Jensens lesebok

2022   Svein Kvistad                        Fadderne til Sund folkehøgskole

2022   Erling Johnsen                      Strømmen - et tradisjonsrikt gammelt 

                                                            strandsted i Innherred

2022   Kari Skålvoll Nyborg             Ingvald Sakshaug

2022   Elisabeth H. Krafft                 Herman Løchen til Sundnes

2022   Jørgen Røflo                         Lensmyra

2022   Kjetil Klepp                            Utskiftingen av Melhus-gårdene

2022   Henry Nakken Ulstad            Nordøy treskelag

2022   Otte Vatn                               Kjerka på Kvistad

2022   Inger J. Grønnesby               Elnan-butikken

2022   Svein Jørum                          Kniven frå Finnvola - Liljestrand

2022   Gunnar Eikeland                   Familiebedriften Ystgård Gartneri

2022   Magne Kirknes/

              Reidar Sundal                    Et brev fra en annen tid

2022   Sigrid Haavik                         Smånytt fra Inderøy i gamle aviser

2022   Per Vatn                                Muustrøparken historie oh historier. Del 1

2022   Årboknemda                         Retting

 

2021

Framsidebilde: Den vakre prekestolen med de seks bibelske personene, var ferdig til innvielsen av den nye Sakshaug kirke 6. desember 1871. Foto: Sigrid Haavik

År      Forfatter                                 Tittel                                                                                   Kategori

2021 Jacobsen, Einar                     Inderøyninger i Narvik 1940 - IR13                                       Krigshistorie

2021 Haavik, Sigrid                         Treskjærerkunst i Sakshaugkjerka og mannen bak verket    Kirke- og kristenliv

2021 Røflo, Jørgen                          Stamoksen                                                                             Arbeids- og næringsliv

2021 Fossli, Oddgeir                        Hans Kristiansen Bøl/Gran-hvor ble det av han                    Person- og stedshistorie

2021 Etter Bjarne Granhus             Gjennsyn med bygdesnekker fra Inderøy                              Person- og stedshistorie

2021 Grønnesby, Inger Johanne     Kjersten Elisabeth Petersdatter

                                                            - med "Verdalsraset" som bakteppe                                   Person- og stedshistorie

2021 Vatn, Otte                               "Bakarstutreet" på Sakshaug                                                   Person- og stedshistorie

2021 Kvistad, Svein                        Ungdomspresten og motstandsmannen

                                                                Halvdan Wexelsen Freihow                                            Person- og stedshistorie

2021 Grønnesby, Stein Ivar            Dødsens alvor på Kjerknesvågen                                            Person- og stedshistorie

2021 Røflo, Jørgen                         Blad frå ei gammel minnebok

                                                               - slik ein reverøktar opplevde det                                     Arbeids- og næringsliv

2021 Nødseth, Ingrid Lunnan         Kledet fra Hustad kirke                                                             Kirke- og kristenliv

2021 Jacobsen, Einar                     Et tidsbilde - teknisk etat i Inderøy kommune 1980-1985         Samfunnshistorie

2021 Haavik, Sigrid                         Smånytt fra Inderøy i gammle aviser                                        Fra gamle aviser

2021 Marie Fremo, Borgny Marie             Familien Sefanias og Eline Ålbergsjø                                       Person- og stedshistorie

2021 Kirknes,Magne/                     Brevet til Marie Andreasdatter Lyngstad

            Sundal, Reidar                            og litt om seilskipet "Grønnlands" historie                        Person- og stedshistorie

2021 Ved årboknemda                  Utskriving av tjenestehest til feltbruk                                         Krigshistorie

2021 Jystad, Ingvald/                     Nils Jørstad fra Jystadjali-Inderøyas eldste mann i 1939         Person- og stedshistorie

             Granhus, Bjarne

2021 Sund, Johannes/                    Båtar og fiske på Inderøya                                                         Arbeids- og næringsliv       

             Tronstad, Sigrun

 

 

2020

Framsidebilde: Cletrac traktor, modell 1920 - restarert og står på Mære Landbruksskloe. Foto: Jørgen Røflo

År         Forfatter                                 Tittel                                                                                 Hovedkategori

2020   Haavik, Sigrid                            Oddvar Grønli-historikar med kjensle for Inderøy               Person- og stedshistorie

2020   Sverre, Solem                           Krigssundag på Sandvollan                                               Krigshistorie

2020   Klepp, Kåre                               Ei mor, husmor og gårdkjerring –

                                                                                   Et tilbakeblikk til 1930- og 1940-åra            Person- og stedshistorie

2020   Røflo, Jørgen                            Ei historie om to gamle lyskroner                                      Kirke- og kristenliv

2020   Woxen, Kjellrun Ulven

              og Ulven, Ivar                        Brannen på Ulven gnr 32/1 i Inderøy 11. juli 1950             Person- og stedshistorie

2020   Kirknes, Magne

             og Grønnesby, Stein Ivar       Et 150-årsminne på Kjerknesvågen                                   Arbeids- og næringsliv

2020   Kvistad, Svein                          Litt historie om Kverkilen – og et brudepar                         Person- og stedshistorie

2020   Hegge, Per Egil                       Eneboeren                                                                          Person- og stedshistorie

2020   Wikan, Willy                             Aprildagene 1940                                                               Krigshistorie

2020   Kjølstad, Karstein                    Teknisk etat i Inderøy kommune i tida 1969-1985              Samfunnshistorie

2020   Moen, Olav Andreas                Gammelt fra Inderøy                                                          Samfunnshistorie

2020   Bjørn-Andersen, Gerd              Familien Johnsen fra Finnmark                                         Krigshistorie

2020   Jystad, Ingvald                         På ettersanking av sau i Verran i 1948                              Nordfjellet og seterdrift

2020   Undersåker, Nils                       Lorents Barstad – frå lite til mindre for så å bli mykje        Person- og stedshistorie

2020   Skjørholm, Magne Olav            Kart- og oppmålingstjenesten i Inderøy kommune

                                                                                - et tilbakeblikk på perioden 1972 - 1985       Samfunnshistorie

2020   Grønn, Steinar                          Samtale med Oluf Bernhard Meistad                                 Person og stedshistorie

2020   Karlsen, Asbjørn                       Mingammeltante Aasta Brecke i USA

                                                                               og en utrolig reise i hennes fotspor                  Utvandrerhistorie

2020   Grønnesby, Inger Johanne       Da Nesset kvinneforening var 60 år                                   Samfunnshistorie

2020   Værdal, Liv Skosget                 Iver Andreas Hegdalsaunet – oppfinnsom og nevenyttig   Person- og stedshistorie

2020   Røflo, Jørgen                            Hundre år med traktor – ei forteljing frå ei pionertid           Samfunnshistorie

2020   Skjørholm, Magne Olav

               og Kjølstad, Karstein            Nytenkning, forenkling og gjennomføringskraft                   Samfunnshistorie

2020   Myrmo, Odd Magne                  Olaf Myrmo – drosjeeieren med grønne fingre                    Person- og stedhistorie

2020   Ulstad, Henry Nakken              Drukningsulykka på Beitstadfjorden 7. desember 1860       Person- og stedshistorie

2020   Holand, Øivind                          Frå mjølk til ost                                                                    Arbeids- og næringsliv

2020   Haavik, Sigrid                           Smånytt i gamle aviser                                                        Fra gamle aviser

2020   Vatn, Otte                                 Straumtrollet                                                                        Segn og eventyr

 

 2019

Framsidebilde: Sakshaug gamle kyrkje som ruin, fotografert i 1905. Ukjent fotograf. Orginal hos Digitalt Museum.

År          Forfatter                              Tittel                                                                Hovedkategori

2019      Røflo, Jørgen                       Bryllaupsfesten som vart katastrofe                Person- og stedshistorie

2019      Wikan, Willy                         Bygging av robåter i Skjelvågen                      Arbeids- og næringsliv

2019      Ørdal, Ivar                            Kanonskyting over Skarnsundet                      Samfunnshistorie

2019    Jystad, Ingvald                      Statsministeren fra Inderøy-

                                                                    Et tilbakeblikk 130 år etter                       Rostad

2019    Haugum, Ole                         Håndskrevet brev fra 1919

                                                                   om bygdebokarbeidet i Inderøy                Samfunnshistorie

2019    Aune, Sigbjørn                       Amerikaneren på Sundnes                                Person- og stedshistorie

2019    Kirknes, Magne                     Albert Vesterli Vist –

                                                                   Kjerknesvågens siste viking                      Person- og stedshistor

2019     Grønnesby, Inger Johanne  Seterdrift på Nordfjellet –

                                                                    intervju med Kristian Bartnes                   Nordfjellet og seterdrift

2019      Holmquist, Karen Langsholt Ny runeinnskrift Sakshaug gamle kirke             Kirke- og kristenliv

2019      Moen, Olav Andreas            Første todelte åkerrull på Innherred                   Arbeids- og næringsliv

2019      Uddu, Per Kvistad                Severin Aasen

                                                               – bygningsarbeider og organist                      Person- og stedshistorie

2019    Lie, Ellen                                Sakshaug gamle kirke –

                                                                    ruinene og bygdemuseet                           Kirke- og kristenliv

2019      Haavik, Sigrid                        «Nyt fra Inderøen»                                             Fra gamle aviser

2019      Undersåker, Nils                    Vandring i tid og stad                                         Kultursti

2019      Røflo, Jørgen                         Da kaffen var dyr luksus                                    Samfunnshistorie

2019      Sæther, Svein Bertil              Ola Rasmussen Molde frå

                                                                    Straumen skulda for tjuveri                         Person- og stedshistorie

2019      Gran, Svein                             To litt uvanlege forpaktningskontraktar             Samfunnshistorie

2019      Værdal, Liv Skogset                Hans Værdal- tusenkunstner og geni               Person- og stedshistorie

2019      Ulstad, Henry Nakken             Fra vannkraft til elektrisk kraft                          Samfunnshistorie

2019      By, Andreas                             Granaelva                                                        Dikt

2019      Kleppa, Hermund                   Jekta «Norma» forliste vest for Alden i 1898    Arbeids- og næringsliv

2019      Uddu, Per Kvistad                   Margrethe Haugberg – første

                                                                      norske døve med høgskole (BA) i USA   Utvandrerhistorie

 

  2018

Framsidebilde: Bronsjerelieff av Harald Skjervold laget av Nils Aas. Relieffet er felt inn i en minnebauta som står i Vitenparken NMBU, Ås.

År          Forfatter                                        Tittel                                                                          Hovedkategori

2018      Moen Olav Andreas                       Sund 150 år – folkehøgskolen som greidde det        Skolehistorie

2018      Vikan, Arne / Wikan Willy               Eit minne frå 1893                                                     Arbeids- og næringsliv

2018      Røflo, Jørgen                                 Polio                                                                           Person- og stedshistorie

2018      Kvistad, Svein                                Skjellettfunnet fra bronsealderen på Sund                 Fornminne

2018      Haavik, Sigrid                                 Eit hundre år gamalt rundskriv                                  Samfunnshistorie

2018      Hegdal, Otte                                   Ei mor                                                                        Person- og stedshistorie

2018      Brosveet, Ole Ludvig                      Tur til Bøl                                                                   Dikt

2018      Moen, Olav Andreas,

              Røyseng, Gudlaug Furunes og

              Fisknes, Sissel Austmo                 Trongsundet – stedet historien og tragedien              Person- og stedhistorie

2018      Haavik, Sigrid                                 «Nyt fra Inderøen»                                                    Fra gamle aviser

2018      Værdal, Liv Skogset                       Harald Skjervold – forsker og folkeopplyser              Person- og stedshistorie

2018      Røflo, Jørgen                                  Da far kjøpte bil                                                        Person- og stedshistorie

2018     Austad, Anton / Vatn, Otte                Høstmåned på Røra i 1940                                     Krigshistorie

2018      Vatn, Astrid Johanne Normann        Farmor

                                                                         Josefine Hansine Jonsdatter Snerting Normann  Person- og stedshistorie

2018      Grønnesby, Inger Johanne              Tre regler etter folketradisjonen                               Rim og regler

2018      Kvistad, Svein                                  Inderøy-plukk fra bøkene Trøndelags Historie        Samfunnshistorie

2018      Johnsen, Erling / Haavik, Sigrid      Sakshaug gamle skole                                             Skolehistorie

2018      Duun, Olav                                      Naturskildringar                                                        Dikt

2018      Røflo, Jørgen                                  Skiglede                                                                   Samfunnshistorie

 

2017

Framsidebilde: Hjørdis Halmøy Floan i den blå Nord-Trøndelagsbunaden fotografert en gang i 1950-åra. Foto: Tor-Odd Vist.

År           Forfatter                                 Tittel                                                           Hovedkategori

2017    Vestrum, Svein                          ”Hjølp, svenskan kjæm!”

                                                                             Et dystert 300-års minne               Krigshistorie

2017    Nyborg, Kari Skålvoll                John Konrad Kirknes 1894 – 1970

                                                                             – en hedersmann                          Person- og stedshistorie

2017    Tronstad, Peder O                    Folkelivshistorier fra Inderøy                        Person- og stedshistorier

2017    Vikan, Willy og Vikan Karstein Tømmerhavn i Galgsøysundet                      Arbeids- og næringsliv

2017    Haavik, Sigrid                            Hva det gamle orgelet skjulte                       Kirke- og kristenliv

2017    Røflo, Jørgen                            Sirupskaka                                                    Samfunnshistorie

2017    Hustad, Marius                          Menn jeg minnes gjennom 60 år                  Person- og stedshistorie

2017    Haavik, Sigrid                            Trekkspillet hennes Åsta                              Person- og stedshistorie

2017    Tronstad, Ole                             Utflytting fra Tronstadhaugen                       Person- og stedshistorie

2017    Værdal, Liv Skogset                  «Borgenfjorden notlag»                                 Arbeids- og næringsliv

2017    Berg, Jostein                             Nyttårsorkanen 1992                                    Samfunnshistorie

2017    Jystad, Ingvald                          Et søk i spora etter bruksberettigede

                                                              fra Inderøy og Sandvollan med seter-

                                                              og beiterett i Sandseter statsallmenning       Nordfjellet og seterdrift

2017    Haavik, Sigrid                            «Nyt fra Inderøen»                                        Fra gamle aviser

2017    Grønnesby, Inger Johanne        Et Amerikabrev                                             Utvandrerhistorie

2017    Værdal, Liv Skogset                   Hjørdis Halmøy Floan –

                                                                        Nordtrønderbunadens mor                  Person- og stedshistorie

2017    Holand, Øivind                           Kampen om felles meieri på Inderøy            Arbeids- og næringsliv

2017    Bolås, Sigrun Voldset og

               Mollan, Aud                            «Trollet på Follaheia»                                    Sagn og eventyr

2017      Gran, Svein                             Inderøy Traverlag

                                                                     og travkjøring på Granavatnet                Samfunnshistorie

2017      Agle, Jan Olav                         Inderøy Bonde og småbrukarlag

                                                                        1916 – 2016 II                                      Samfunnshistorie

2017      Kvistad, Alf                               «Klementsjalet" - en husmannsplass

                                                                      og familien med røtter derfra                  Person- og stedshistorie

 

2017      Holand, Øivind                          Inderøy meieri – fellesmeieri fra 1937           Arbeids- og næringsliv

2017      Kvistad, Svein                           De eldgamle gravsteinene på Sakshaug       Kirke- og kristenliv

2017      Hammer, Jorunn Tronstad        Fregatten i Salberg kyrkje                              Kirke- og kristenliv

2017      Daling, Knut                              Henrik August Angell 1861-1943                    Person- og stedshistorie

2017      Ulstad, Henry Nakken               Avisene om livet på Inderøy for 100 år siden  Fra gamle aviser

 

  2016                           

Framsidebilde: Straumen med omgivelser. Bak brua møllebygningen med tidevannskverna på murene. I forgrunnen dampskipet "Verdalen". Utsnitt av maleri etter Håkon Lyngstad, malt i 1953 etter foto.

 

År          Forfatter                                       Tittel                                                                      Hovedkategori

2016      Kvistad, Svein                               Da spedalskhet (Lepra) var en folkesykdon –

                                                                             også i Inderøy                                              Samfunnshistorie

2016      Røflo, Jørgen                                Heimkokt såpe                                                      Samfunnshistorie

2016      Vang, Åshild                                  «En musikkhistorisk ganske unik gjenstand»       Samfunnshistorie

2016      Haavik, Sigrid                               Ole Ludvig Brosveet                                              Person- og stedshistorie

2016      Brosveet, Ole Ludvig                    Hylla – en gang Røras «hovedstad”                     Person- og stedshistorie

2016      Fossli, Oddgeir                             Migrasjonen fra Vistgrenda – 1865 - 1910            Utvandrerhistorie

2016      Bruås, Jens                                  Aas Badstue 1946 – 67                                         Samfunnshistorie

2016      Årboknemnda                              Mølnmuran i Straumen                                          Arbeids- og næringsliv

2016      Røske, Jørgen og Røflo Jørgen  Krigsminne 1940 – 1945                                        Krigshistorie

2016      Austad, Jan Anders                     Den eldste, kjente vegleia over Flaget                   Kommunikasjon

2016      Hammer, Jorunn Tronstad          Vegleia videre                                                         Kommunikasjon

2016      Agle, Jan Olav                             Inderøy Bonde- og småbrukarlag 1916 – 2016     Samfunnshistorie

2016      Grønnesby, Per Johan                «Feskgroinna» utenfor Nesset på Sandvollan        Samfunnshistorie

2016      Røflo, Jørgen                               Bekken, guten og tida – tidsbilde frå 1950-åra      Samfunnshistorie

2016      Bardal, Aase og                           Fra Hustadlandet til Mosjøen –

              Grønnesby, Inger Johanne                Marius Hustad 1860 – 1938                             Person- og stedshistorie

2016      Ørdal, Ivar                                    Ørdalen naturreservat                                           Samfunnshistorie

2016      Jystad, Ingvald                             Gammel attan`t –

                                                                       Rostadminner og husmannsminner                  Rostad

2016      Jørum, Svein                                 Brevkort frå Louis Kvalstad                                  Person- og stedshistorie

2016      Værdal, Liv Skogset                      Billedkunstneren Håkon Lyngstad 1916 – 1994  Person- og stedshistorie

2016      Haavik, Sigrid                                «Nyt fra Inderøen»                                               Fra gamle aviser

2016      Ulstad, Henry Nakken                    Postens historie i Inderøy                                    Kommunikasjon

2016      Hammer, Jorunn Tronstad             B-såpa – et trist alternativ                                    Krigshistorie

2016      Hembre, Klara                                Inderøy Telefonsentral                                         Kommunikasjon

2016      Kvistad, Svein                                Jegtseglaren Magnus Røflo                                 Person- og stedhistorie

2016      Bjerkan, Sigrid                                Sundsandvise                                                      Dikt

2016      Haavik, Sigrid                                  Fra en gammel protokoll                                     Arbeids- og næringsliv

 

 2015

 

Framsidebilde: Likearmet spenne av forgylt sølv fra kvinnegrava på gården Hol, utgravd i 1911. Foto: NTNU, Vitenskapsmuseet.

År           Forfatter                                    Tittel                                                                  Hovedkategori

2015      Østerås, Bodil                            Gravminna på Hol                                               Fornminne

2015      Kvistad, Svein                           Om trønderdikteren Peter Egge og Inderøy         Person- og stedshistorie

2015      Elverum, Torbjørn                     Krigsminne på fjordbotnen utenfor Hylla              Krigshistorie

2015      Moen, Olav Andreas                Verdier i små bekker og tjønner på Sandvollan    Samfunnshistorie

2015      Røflo, Jørgen                           Ei grisehistorie                                                      Samfunnshistorie

2015      Jystad, Ingvald                        Tyske okkupanter og hedersmannen Sivertsen    Krigshistorie

2015      Haavik, Sigrid                          Statsminister Ole Richters begravelse                  Rostad

2015      Berg, Harald M                        Fredsvåren 1945                                                   Krigshistorie

2015      Moen, Olav Andreas               Huspostill, storfamilie og «aristokrat»                   Person- og stedhistorie

2015      Røflo, Jørgen                          Motoren og kappsaga                                            Arbeids- og næringsliv

2015      Hammer, Jorunn Tronstad      Minner frå Lorås 1940                                            Krigshistorie

2015      Kvistad, Svein                         Husmannsgutter og jektseglere – ei sjøforklaring  Arbeids- og næringsliv

2015      Heggstad, Aase                       Sandvollans første motortreskelag                        Arbeids- og næringsliv

2015      Værdal, Liv Skogset                Ei «Lægdbok» og et liv                                          Samfunnshistorie

2015      Haavik, Sigrid                           Jørgen Refsaas og «Gutan fra 76»                      Person- og stedshistorie

2015      Skoglund, Torbjørn                   Hjemmefronten på Røra                                      Krigshistorie

2015      Barstad, Randi                          Storfangst i Rotvoldvika 1935                             Arbeids- og næringsliv

2015      Vang, Åshild                              Innvandrer anno 1839 – Pauline Olsdatter         Person- og stedshistorie

2015      Hammer, Jorunn Tronstad        Salmodikon                                                         Samfunnshistorie

2015      Haavik, Sigrid                            Hundre års sanitetsarbeid i Inderøy                   Samfunnshistorie

2015      Asklund, Helge Colbanus          Fra krigsåra på Koa gård                                   Krigshistorie

2015      Holien, Marit                              Sandvollan pensjonistlag 50 år                          Samfunnshistorie

2015      Værdal, Liv Skogset                  Hverdag i krigsåra 1940 - 1945                          Krigshistorie

2015      Årboknemnda                            Fanen til Hylla Fagforening                                Samfunnshistorie

2015      Green, Torunn                            Røra Songlag gjennom 90 år                            Samfunnshistorie

2015      Røflo, Jørgen                             Salberg kyrkje                                                    Kirke og kristenliv

 

 2014

Framsidebile: En variant av de mange broderte 100-årsjubileumsteppene for den norske Grunnlova.

Dette er på Inderøy Bygdemuseum. Foto: Ole Gangstad

 År         Forfatter                                 Tittel                                                                          Hovedkategori

2014      Moen, Olav A                          Lokale valg til Riksforsamlinga på Eidsvoll

                                                                             for 200 år siden                                          Samfunnshistorie

2014      Kvistad, Svein                        «Intervju» med ein grunnlovsmann                            Samfunnshistorie

2014      Hammer, Jorunn Tronstad     Ols-haugen på Røra                                                   Samfunnshistorie

2014      Grove, Knut og Klepp Kjetil   Den siste kopperslageren                                            Person- og stedshistorie

2014      Værdal, Liv Skogset              50-års markering i Inderøy 1864                                  Samfunnshistorie

2014      Kvistad, Svein                        Rosa Kjeldseths Inderøyminner                                   Person- og ste

2014      Rønning, Margot                    «Kjære Husbond»!                                                       Samfunnshistorie

2014      Klepp, Kjetil                            Oldtidsgårdene på Sandvollan                                     Samfunnshistorie

2014      Løseth, Torbjørn                     Potetrasping under krigen                                            Krigshistorie

2014      Haavik, Sigrid                         Oppropet frå 1923                                                        Samfunnshistorie

2014      Karlsen, Asbjørn                     Folk og handel gjennom tidene                                    Arbeids- og næringsliv

2014      Røflo, Jørgen                          Ei kråkehistorie                                                             Samfunnshistorie

2014      Bjerknes, Jan L                       Om hundre år er allting glemt                                       Person- og stedshistorie

2014      Undersåker, Nils                      Kulturstien fra Undersaker til Håggåholmen                 Kultursti

2014      Heggstad, Aase                       Minner fra Sandvollan i 1950-åra                                 Samfunnshistorie

2014      Skoglund, Torbjørn                   Liv og røre på landsbygda i en tidligere tid                   Samfunnshistorie2014

2014      Kristiansen, Gunnar E              Martin Lie –

                                                                     gutten fra Inderøen som ble slakternes leder         Person- og stedshistorie

2014      Nikolaisen, Kari                         Et sceneteppe og en vevstol – og to bygdekunstnere Samfunnshistorie

2014      Sonstad, Olav                            Den gamle bibelen på Ystad                                        Samfunnshistorie

2014      Værdal, Liv Skogset                   Minnetavla i Sakshaug gamle kirke                             Samfunnshistorie

2014      Røflo, Jørgen                              Bolster                                                                         Samfunnshistorie

2014      Saxhaug, Per                              Fiskegrunner og «Me» i fjorden                                  Samfunnshistorie

2014      Jørum, Svein                               Kniven frå Finnheimen-Liljestrand                              Samisk historie

2014      Stavran, Oddny                           På Inderøymål                                                             Ord og uttrykk

 

 2013

Framsidebilde: Oppropet til kvinnene fra Landskvinnestemmerettsforeningen om å delta i underskriftsaksjonen sommeren 1905.

År           Forfatter                                       Tittel                                                                        Hovedkategori

2013      Haavik, Sigrid                                Kvinnene og stemmeretten                                      Samfunnshistorie

2013      Daling, Knut                                   Erkebiskop Peter av Husastad –

                                                                           erkebiskop i Nidaros 1225 - 1226                      Person- og stedshistorie

2013      Undersåker, Nils                            Tragedie på fjorden 7. mars 1755                             Person- og stedshistorie

2013      Grønnesby, Geir                            Naustet på Grønnesby – et storslått

                                                                             kulturminne fra eldre jernalder                          Fornminne

2013      Hoel, Kjell F                                  Thomas Winder –

                                                                             statsminister Ole Richters pleiesønn                 Rostad

2013      Hjelde, Andrea                              Inger Anna Austad –

                                                                          sydame og brurpyntar på Røra                            Person- og stedshistorie

2013      Kvistad, Svein                               Poesi- og minnebøker –

                                                                          Antonie Hogstads minnebok                               Person- og stedshistorie

2013   Bjelkåsen, Toralf og Kippe, Kjell      Skiferbruddet i Marsteinsvola –

                                                                              noen flere opplysninger                                  Arbeids- og næringsliv

2013      Haavik, Sigrid                                Frå Nordre Trondhjems Amtstidende                       Fra gamle aviser

2013      Kristiansen, Gunnar E                   Oluf Meistad –

                                                                           ordfører og mye mer på Sandvollan                  Person- og stedshistorie

2013      Haavik, Sigrid                                 Oddny Heggdal – første innvalgte

                                                                              kvinne i Inderøy herredsstyre                          Person- og stedshistorie

2013      Stavran, Oddny                               Forteljing på Inderøymål                                          Ord og uttrykk

2013      Grønnesby, Paul                             Husmannsminne                                                      Person- og stedhistorie

2013      Jünge, Åke                                      Meir om Volhaug-samane og Sigrid Volhaugen       Samisk historie

2013      Klepp, Kjetil                                     Oldtidsgårdene i gamle Røra                                   Samfunnshistorie

2013    Berg, Harald og

              Hembre, Per Karstein                     Sandvollan Mekaniske Verksted – Mekken              Arbeids- og næringsliv

2013      Værdal, Liv Skogset                        Frå Inderøy til Larsnes på Sunnmøre                       Person- og stedshistorie

2013      Undersåker, Nils                              Frå tresko til piggsko                                                 Person- og stedshistorie

2013      Røflo, Jørgen                                   Vaskemaskina – et tidsbilete frå 1950-åra               Samfunnshistorie

2013      Vang, Åshild                                    Handelsvirksomhet innerst i Borgenfjorden               Arbeids- og næringsliv

2013      Kvistad, Svein                                  Fredrik Hammond 1718 – 1758.

                                                                        vokste opp på Inderøy – halshogd i København      Person- og stedshistorie

2013      Gran, Svein                                      Vegvedlikehold gjennom roder                                  Kommunikasjon

2013      Undersåker, Nils                               På Inderøymål                                                          Ord og uttrykk

2013      Skoglund, Torbjørn                           Bråtebrenning og dyrking av rug                              Arbeids- og næringsliv

2013      Gjørv, Asmund                                  Om vèr og gammal medisin                                     Ord og uttrykk

 

 2012

Framsssidebilde: "Odin-steinen" slik den står i sakristiet ved Hustad Kyrkje. Foto: Bodil Østerås.

År           Forfatter                               Tittel                                                                  Hovedkategori

2012      Moen, Olav Andreas              Trekk fra det kommunale selvstyret og

                                                                     Inderøy gjennom 175 år                             Samfunnshistorie

2012      Vang, Åshild                           Erik Bøl 1752 – 1837                                          Person- og stedshistorie

2012      Gran, Svein                           «Vei-protokol»                                                      Kommunikasjon

2012      Haavik, Sigrid                        «Kong Oscar» og havariet ved Hylla                    Arbeids- og næringsliv

2012      Østerås, Bodil                        «Odin-steinen» på Hustad                                   Kirke og kristenliv

2012      Røli, Marit Gullberg               Signe Julie Gullberg

                                                                       – bygdekokke og Inderøysoddets mor      Person- og stedshistorie

2012      Bjelkåsen, Toralf                   Skiferproduksjon i Marsteinsvola                          Arbeids- og næringsliv

2012      Tronstad, Elisabeth (Beth)   Morten trommeslager på Tronstad vestre              Person- og stedshistorie

2012      Skjelvåg, Arne Oddvar         Landskapet ved Skjelvågen i nær og fjern fortid    Samfunnshistorie

2012      Haavik, Sigrid                       Fra Nordre Trondhjems Amtstidende                     Fra gamle avise

2012      Klepp, Kjetil                          Oldtidsgårdene i Gullfjerdingen og Vuddu             Samfunnshistorie

2012      Haavik, Sigrid                       Haraldshaugen 140 år                                           Samfunnshistorie

2012      Vang, Åshild                         Ulrik Fredrik Nathaniel Lange og

                                                                      hans maleri fra Inderøy                               Person- og stedshistorie

2012      Hegdahl, Ole                         Sakshaug gamle og nye kirke                               Dikt

2012      Heggstad, Aase                     Nesset Arbeiderforening                                       Samfunnshistorie

2012      Paulsen, Rolf                          Magne Jakob Manem 1924 – 2004                     Person- og stedshistorie

2012     Østerås, Bodil                          Loråssteinen                                                        Fornminne

2012      Skoglund, Torbjørn                 En sommer i fjellet                                               Nordfjellet og seterdrift

2012      Hammer, Jorunn Tronstad      Den gamle almanakken                                       Samfunnshistorie

2012      Moen, Olav Andreas               Inderøys skolehistorie – utvikling med

                                                                  sentral lovgivning og lokal gjennomføring       Skolehistorie

2012      Berg, Harald                            Fjordfisket på Sandvollan                                    Arbeids- og næringsliv

2012      Hembre, Klara                         Dokka hennes Ingebjørg                                     Samfunnshistorie

2012      Undersåker, Nils                      Stor-drivarn Anton!                                              Person- og stedshistorie

2012      Undersåker, Nils                       Elva med mange navn                                       Arbeids- og næringsliv

2012      Aas, Ottar                                 Ord og uttrykk frå Inderøy                                 Ord og uttrykk

 2011

Framsidebilde: Skarnsundbrua har i 20år dominert hovedleden til indre del av Trondheimsfjorden. Foto: Torbjørn Braset.

År          Forfatter                                            Tittel                                                          Hovedkategori

2011      Skriftnemnda                                      Forord                                                        Diverse

2011      Aasan, Arne                                       Skarnsundbrua                                           Kommunikasjon

2011      Roel, Willy                                          Brua                                                            Dikt

2011      Vestrum, Svein                                   Hustad meieri 1876 – 1962                        Arbeids- og næringsliv

2011      Kristiansen Gunnar E                         Inderøy Forbruksforening 1870 - 1970       Arbeids- og næringsliv

2011      Haavik, Sigrid                                     Olaug Løkens kokebok                              Sundnes

2011      Heggstad, Aase                                  Husmennene på Brekkhaugen                  Person- og stedhistorie

2011      Breivikås, Judit                                   Båtbyggeren Olaf Bragstad på Lillesund    

                                                                             1887-1970                                              Arbeids- og næringsliv

2011      Johnsen, Erling                                   Gjensyn med Innherred                             Dikt

2011      Klepp, Kjetil                                         Oldtidsgårdene på Nordøya                      Samfunnshistorie

2011      Haavik, Sigrid                                      «Lidt nyt frå Inderøen»                              Fra gamle aviser

2011      Berg, Harald Martin                             Litt om Trana Teglverk                               Arbeids- og næringsliv

2011      Skriftnemnda                                      Oppgjør etter en begravelse                       Samfunnshistorie

2011      Asklund, Johan                                   Finn-Siri og siste turen hennar                   Samisk historie

2011      Moen, Ole Andreas                            Den spesielle klassen                                 Skolehistorie

2011      Skoglund, Torbjørn                             Lensmyra – historie og utvikling                  Arbeids- og næringsliv

2011      Røflo, John                                         Runer i stein på Volhaugen                         Nordfjellet og seterdrift

2011      Paulsen, Rolf                                      Barndomstid på Sandvollan rundt 1930      Person- og stedshistorie

2011      Kvistad, Svein                                     Hvem var de verste – karolinerne eller

                                                                             den norske hæren – på Inderøy i 1718?  Krigshistorie

2011      Gjørv, Ole Andreas                            Sandvollan Vassverk 1968 – 1972

                                                                             – en anleggsberetning                             Arbeids- og næringsliv

2011      Tønder, Pauline                                  Året rundt               Dikt

2011      Hammer, Jorunn Tronstad                 Den første skoledagen                                Skolehistorie

2011      Klepp, Kjetil                                        Eit bilete fortel                                              Person- og stedshistorie

2011      Kvam, Målfrid                                     Minne frå Sund Folkehøgskole                    Skolehistorie

2011      Aas, Ottar                                           Ord og uttrykk frå Inderøy                           Ord og uttrykk

 

 2010

Framsidebilde: Et spesielt julekort fra 1894.

   År       Forfatter                                          Tittel                                                                    Hovedkategori

2010      Hembre, Klara Brosveet                  Skydsanstalten Røyskje i Inderøen Herred         Samfunnshistorie

2010      Fyllingen, Hilde                                Skjeletta i Kverkilberget                                       Fornminne

2010      Seem, Anne Lise Lyngstad              Lina i Hikkilen – sydame og musiker                   Person- og stedshistorie

2010      Kristoffersen, Kjersti Holien             Steinhuggermerkene i Sakshaug gamle kirke      Kirke og kristenliv

2010      Værdal, Liv Skogset                        På kirkebakken 24. juni 2010                               Person- og stedshistorie

2010      Haavik, Sigrid                                  Den gamle alterkalken                                          Kirke og kristenliv

2010      Jubileumssommer                           Vinjeseminar og Jekta Pauline 150 år                   Samfunnshistorie

2010      Kvistad, Svein                                 Inderøysamfunnet for 150 år siden                        Samfunnshistorie

2010      Vadenbring, Jojan                           Jacob Wesseltoft –

                                                                             skånsk snapphane och norsk präst                Kirke og kristenliv

2010      Røflo, Jørgen                                  Radio i krig og fred               Krigshistorie

2010      Klepp, Kjetil                                     Oltidsgårdene på Utøya               Samfunnshistorie

2010      Frisli, Annemor                                Marianne Tronhus og Lundsvold søndagsskole     Person- og stedshistorie

2010      Hammer, Jorunn Tronstad              Da lynet raserte Helberg nedre                               Samfunnshistorie

2010      Store norske leksikon                      Elias Volan – LO-sekretær og landskjent politiker  Person- og stedshistorie

2010      Opedal, Halldor O                           Hardingar henta teglstein frå Inderøy

                                                                             og gjekk på utpågang                                       Samfunnshistorie

2010      Hammer, Jorunn Tronstad               Julekortet får 1894                                                  Samfunnshistorie

2010      Rolandsen, Gisle                             Ferdaminne frå sommaren 2010                             Samfunnshistorie

2010      Bjørsmo, Einar                                 Det spøker ved Sakshaug gamle kirke                   Sagn og eventyr

2010      Haavik, Sigrid                                   Bryllups-«reglå» frå Inderøy                                   Rim og regler

2010      Hjulstad, Hans                                 Vargjakta på Inderøy 1852                                      Samfunnshistorie

2010      Moen, Jon R                                    Ny tone til «Her ser eg fagre fjord og bygder»        Diverse

2010      Aas, Ottar                                        Gamle ord og uttrykk frå Inderøy                            Ord og uttrykk

 

 

 2009               

Framsidebilde: Et 200 år gammelt hårbilde fra Melhus, Utøy.

   År       Forfatter                                            Tittel                                                                     Hovedkategori

2009      Fossli, Oddgeir                                   Utvandringen fra Inderøy                                     Utvandrerhistorie

2009      Rosvoll, Hilse-Marie                           Milla – den første barnehjemsjenta på Rostad     Rostad

2009      Moen, Olav A                                     Gammelt smått fra Sandvollan                              Person- og stedshistorie

2009      Kvistad, Svein                                    Olav Duun og Emma Møllers møte med Inderøy Person- og stedshistorie

2009      Hammer, Jorunn Tronstad                 Kunstarbeid av hår                                                Samfunnshistorie

2009      Saxhaug, Per                                     Tidevannsmølna i Straumen                                  Arbeids- og næringsliv

2009      Wibe, Einar                                         Friidretten i Røra idrettslag fram mot 1960           Sport og spill

2009      Kristoffersen, Kjersti Holien                Bygningssteinen i Sakshaug gamle kirke             Kirke- og kristenliv

2009      Haavik, Sigrid                                     «Kjære ædle Ven» -

                                                                              Brev frå Herman Løchen til Jørgen Moe          Sundnes

2009      Kvistad, Svein                                    Treskjæreren Alfred Jenssen  (1881 – 1970)        Person- og stedshistorie

2009      Letnes, Magne                                   Jekta Pauline og jekttradisjonen på Innherred      Arbeids- og næringsliv

2009      Værdal, Liv Skogset                           På kirkebakken 24. juni 2009                                Person- og stedshistorie

2009      Hammer, Jorunn Tronstad                 Reiseskrinet og pengeveska hans Rasmus          Person- og stedshistorie

2009      Leren, Gudmund                                Om Aage-stu` (Maja-stu`) i Straumen                   Person- og stedshistorie

2009      Lorås, Odd                                         500 i ”Fredsmarsjen” på Røra                               Krigshistorie

2009      Forfatter ”A”                                       Fredsmarsj-poesi                                                   Dikt

2009      Saxhaug, Per                                     Love for spellaget ”Arnljot”                                    Samfunnshistorie

2009      Aas, Ottar                                          Ord og uttrykk frå Inderøy                                      Ord og uttrykk

2009      Skriftnemnda                                     IMHL Tillitsvalgte 2009                                           Diverse

2009      Skriftnemnda                                     Retting av feil i årboka for 2008                             Diverse

2009      Skriftnemnda                                     Flyfoto fra 1952                                                      Person- og stedhistorie

 

 2008

Framsidebilde: Maleri av Krokhaugen - plassen som ble borte.

   År       Forfatter                                      Tittel                                                             Hovedkategori

2008      Moen, Olav A.                             Dobbelt selvmord på Utøy 1945                    Krigshistorie

2008      Ramstad, Jon                             «Trønderfrukt» - de første 40 åra                   Arbeids- og næringsliv

2008     Braastad, Ole Henrik Akeleye     Dramaet som aldri tok slutt.

                                                                    Fra Stockholm 1888 – Til Inderøy 1946.

                                                                        Fortellingen om Ebba Astrup                    Rostad

2008      Kvistad, Svein                            Rosa Kjeldseth – kona til Aa. O. Vinje             Person og stedshistorie

2008      Haavik, Sigrid                            Antonie Løchen- troende til alt mulig                Sundnes

2008      Hammer, Jorunn Tronstad        Da skrepphandlarkjerringa kom til Lorås          Samfunnshistorie

2008      Klepp, Petter                             Tankar om nytt og gamalt jordsbruk                  Arbeids- og næringsliv

2008      Løseth, Torbjørn                       Asphaugen skole 1943 – 1951                          Skolehistorie

2008      Løseth, Torbjørn                       Hos Berget snekkeri på Røra                            Arbeids- og næringsliv

2008      Steinstad, Sverre                      Barndomsminner fra Flaget 1940 - 1951           Person- og stedshistorie

2008      Letnes, Helge                           Krokhaugen på Røra – bruket som ble borte     Person- og stedshistorie

2008      Moen, Olav A.                          NS kommunalforvaltning etter førerprinsippet    Krigshistorie

2008      Frisli, Annemor                        Inderøyslekter – en verdensvev i miniatyr           Samfunnshistorie

2008      Berg, Harald                            John J. Ellingsen 1876 -1968                              Person og stedshistorie

  2008    Nikolaisen, Kari                       Bestefar John Ellingsen

                                                                         – en mann med utferdstrang                     Person- og stedshistorie

2008      Wibe, John                              Vardene og budstikkene som varslingssystem    Fornminne

2008      Hammer, Jorunn Tronstad      Teppet «Samfunn» i Røra samfunnshus              Samfunnshistorie

2008      Ystad, Pål og Hjelde, Einar     Ystadvalsen - «Maries voggevise»                      Person og stedshistorie

2008      Indgul, Iver                              Ystad kvinneforening av N.M.S.  ca 1935            Person og stedshistorie

2008      Aas, Ottar                                Ord og uttrykk frå Inderøy                                   Ord og uttrykk

2008      Klepp, Petter                           Stadnamnregistreringa i Inderøy                         Samfunnshistorie

2008      Skriftnemnda                           Rettinger av feil i årboka 2007                            Diverse

2008      Skriftnemnda                           Inderøy museums og historielag 2008                Diverse

 

 2007

Framsidebilde: Roelskorset - et kenodium som står på Stiklestad.

   År       Forfatter                                         Tittel                                                                   Hovedkategori

2007      Priddy, Ragna Karine                      Polarforskeren Christian Leden (Kr. Refsaas)   Person- og stedshistorie

2007      Grønlid, Jon                                    Inga Lie Aas – av kunstnarslekt frå Vinje           Person- og stedshistorie

2007      Berg, Harald                                   Flyktninger fra Finnmark til Sandvollan              Krigshistorie

2007      Moberg, Gunvor                             Flyktninger i Skjelvågen og Ålbergsjøen            Krigshistorie

2007      Johannesen, Anne Marie Spein     En 6-årings minner fra Sandvollan 1944-46      Krigshistorie

2007      Grande, Ivar                                   En svensktur våren 1945                                    Krigshistorie

2007      Kvistad, Svein                                Litt mer om flyktninger og grenseloser                Krigshistorie

2007      Sakshaug, Anne                            Da krigen kom til en gymnasiast                         Krigshistorie

2007      Wibe, John                                    Ein gamal buplass: Roel                                      Fornminne

2007      Wibe, John                                   Torskefiske som attåtnæring i 1800-åra på Roel   Arbeids- og næringsliv

2007      Sandhaug, Otto                           Setervegen og setrane i Nordfjellet                       Nordfjellet og seterbruk

2007      Haavik, Sigrid                              Fru Anne Margrethe til Sundnes                           Sundnes

2007      Grønnesby, Paul                         Christian VII`s eliteskole opprettet I 1804              Samfunnshistorie

2007      Ramstad, Jon                             Hylla og planteskolen                                             Skolehistorie

2007      Merakerås, Arild L.                     Hylla Kalkverk 110 år                                             Arbeids- og næringsliv

2007      Gullberg, Trond                          Litt om fiske og torgsalg på Straumen                    Arbeids og nøringsliv

2007      Leren, Gudmund                       Ferjemannsstua ved Straumen – ein livleg plass    Person og stedshistorie

2007      Verdal, Aake O.                         Fraa Inderøy                                                           Samfunnshistorie

2007      Løken, Olaug                            «Baat ohoi!»                                                            Samfunnshistorie

2007      Vang, Åshild                             Anna med barnet                                                     Person- og stedshistorie

2007      Avisa «Trøndelag» 1953         Job. D. Bødtker – prest på kant med bygda             Kirke og kristenliv

2007      Skriftnemnda                           Et bilde fra 1931 – Barn på Lidarende og Vist          Person- og stedshistorie

2007      Aas, Ottar                                Gamle ord og uttrykk frå Inderøy                              Ord og uttrykk

 

  2006

Framsidebilde: Hanen er fangearbeid fra "russerleiren" på Gjørv.

 

År          Forfatter                                       Tittel                                                                       Hovedkategori

2006      Klepp, Petter                                 Tysklandsbrigaden. Med unggutar frå Inderøy       Krigshistorie

2006      Selli, Martin                                   Flyktningelos i krigsåra 1942-45. Minner                Krigshistorie

2006      Kvistad, Svein                               Ei hel grend – 18 husmannsplasser er borte          Samfunnshistorie

2006      Berg, Harald og

              Overrein, Svein Erik                     Russerhaugen på Gjørv                                         Krigshistorie

2006      Caspersen, Anne Margrete D      Barn i krigstid, på Sandvollan                                 Krigshistorie

2006      Haavik, Sigrid                               Johannes Bragstad

                                                                         Skolemann, politikar og bonde                         Person- og stedshistorie

2006     Jünge, Åke                                    Da Thrane-rørsla kom.

                                                                   To husmenn frå Inderøy                                         Samfunnshistorie

2006     Gran, Svein                                   En tragedie på øver- Herstad i 1774                      Straff og rettsvesen

2006     Kvistad, Svein                               «Marianne» fra Inderøy hos Henrik Ibsen              Person og stedshistorie

2006     Frisli, Annemor                             Vangshylla. Fra båtstø til nedlagt fergeleie             Person- og stedshsitorie

2006     Skriftnemnda                                 Lov om motorvogner 1912                                     Kommunikasjon

2006     Vang, Åshild                                  Jordmor.

                                                                           Første kvinne med formell utdannelse            Samfunnshistorie

2006     Asklund, Helge                              Litt om Leksetgården på Røra                                Person- og stedshistorie

2006     Frisli, Annemor                              Slekta fra Juggelsveet og familien Odlaug             Person- og stedshistorie

2006     Hammer, Jorunn Tronstad            Teppet i Sakshaug kyrkje                                       Samfunnshistorie

2006     Frisli, Annemor                              Rettinger til «Hvem bodde hvor» i årg. 2005         Person- og stedshistorie

2006     Frisli, Annemor                              «Per i Bakka» - et tillegg                                       Person- og stedshistorie

2006     Kvistad, Svein                               100-års kroningsakevitt fra Sundnes Brenneri      Sundnes

2006     Fossli, Oddgeir                              Hårgrep og skitvatn i rettsak på Sakshaug

                                                                             i 1693                                                          Straff og rettsvesen

2006    Kvistad, Svein                                Ståttarkonge og bygdevekter                                Samfunnshistorie

2006    Skriftnemnda                                  Inderøytreffet. Stor aktivitet 

                                                                             Museums- og historielaget                          Diverse

2006     Aas, Ottar                                      Flere ord og uttrykk fra Inderøy                             Ord og uttrykk

 

 2005

Framsidebilde: "Finnheimen" ved Leklemsvatnet. Foto av et maleri laget av Einar Hjelde.

   År       Forfatter                                            Tittel                                                                  Hovedkategori

2005 Nossum, Kåre og

            Saxhaug, Per                                       Ei krokpipe                                                         Rostad

2005   Haavik, Sigrid                                       Louis Kvalstad – diktar og malar                         Person- og stedshistorie

2005   Kvistad, Svein                                      Ellis Island – emigrantenes møte med Amerika  Utvandrerhistorie

2005   Hammer, Jorunn Tronstad                   Da jernbanen kom til Røra                                  Samferdsel

2005   Haavik, Sigrid                                      Erling Johnsen - Straumgut og redaktør             Person- og stedshistorie

2005   Johnsen, Erling                                   John Sundfær                                                      Person- og stedshistorie

2005   Barnes, Lornts                                    Folkeavstemninga 13. august 1905                     Samfunnshistorie

2005   Hustad, Ola                                         Aprildagene 1940 på Sandvollan                         Krigshistorie

2005   Overrein, Svein Erik m.fl.                    21. april 1940 på Sandvollan                                Krigshistorie

2005   Grønnesby, Paul                                 Quislings elitegymnas på Gjøvik og Sund            Krigshistorie

2005   Frisli, Annemor                                   «Per Bakka». Husmann med stor etterslekt (2)     Person- og stedshistorie

2005   Jünge, Åke                                          Henrik S. T. Liljestand –

                                                                           samegutten fra Volhaugen                                Samisk historie

2005   Gran, Joralf                                         Herstadbakken                                                     Sport og spill

2005   Hammer, Ragnhild                              Amerikabrev                                                         Utvandrerhistorie

2005   Indgul, Iver S og Berg, Olaf                Steinstad på Røra                                                 Person- og stedshistorie

2005   Stokkan, Leif                                       Hu Marikka m.m.                                                  Person- og stedshistorie

2005   Aune, Nils                                            Livsminner 7                                                        Person- og stedshistorie

2005   Frisli, Annemor                                   Hvem bodde hvor på Utøya                                  Person- og stedshistorie

2005   Røvik, Ivar                                          Straumen by skal reguleras                                  Dikt

2005   Aas, Ottar                                           Ord og uttrykk fra Inderøy                                    Ord og uttrykk

 

 2004

Framsidebilde: Postkort fra 1919 med to inderøyninger, utvandret til Amerika i 1902 og 1907. (Se artikkelen om "Per Bakka")

   År          Forfatter                                 Tittel                                                              Hovedkategori

2004      Hammer, Jorunn Tronstad         Inderøyteppet                                                Samfunnshistorie

2004      Hammer, Jorunn Tronstad         Stemmeretthaugen                                        Samfunnshistorie

2004      Kvistad, Svein                            Rørbyggen som skjøt Quisling                       Krigshistorie

2004      Leren, Gudmund                       Tinntallerken frå Mære eit klenodium

                                                                             på Inderøymuseet                             Samfunnshistorie

2004      Jünge, Åke                               Meir om samane i Volhaugen

                                                                           på 1700– og 1800-tallet                      Samisk historie

2004      Frisli, Annemor                        «Per Bakka» - Husmann med stor etterslekt   Person- og stedshistorie

2004      Haavik, Sigrid                          Sjukepleieutdanning i 1908                             Samfunnshistorie

2004      Grønnesby, Paul                      Fritidsaktiviteter i barndommens rike               Samfunnshistorie

2004      Stokkan, Leif                            Barndomsminner                                             Samfunnshistorie

2004      Aas, Ottar                                Skigarden (fastbandgarden)                            Arbeids- og næringsliv

2004      Aune, Nils                                Livsminner 6                                                    Person- og stedshistorie

2004      Haavik, Sigrid                          Badstua i  Verstadgrenda                                Samfunnshistorie

2004      Frisli, Annemor                        Hvem bodde hvor på Utøya (6)                       Person- og stedshistorie

2004      Stokkan, Leif                           Bendik Farbu                                                   Person- og stedshistorie

2004      Kirkness, Arnold G                 Om Kirknesfolk i Amerika                                 Utvandrerhistorie

  2004    Gran, Inger Marie                  Der armoden rådde.

                                                                      De fattige på Inderøy 1850-1880            Samfunnshistorie

2004      Løken, Olaug                        Den gamle Sakshaug kirke                               Kirke og kristenliv

2004      Meisingset, Arne                   Anton Johnsens dagbok                                   Samfunnshistorie

2004      Verdal, Aake O                     Folkvang – forsamlingshuset på Venna            Samfunnshistorie

2004      Tønder, Pauline Bang          Prolog, viser og vers                                          Dikt

2004      Aas, Ottar                             Ord og uttrykk frå Inderøy                                 Ord og uttrykk

 2008

Framsidebilde: En idyll langs "kulturstien" på Utøy. (Se artiklen til Nils Undersåker)

År          Forfatter                                              Tittel                                                                     Hovedkategori

2003      Kvistad, Svein                                     Sigurd Aasen                                                        Person- og stedshistorie

2003      Bartnes, Lornts                                    Nøytralitetsvakt på Berg, Sandvollan 1939-40     Krigshistorie

2003      Jünge, Åke                                          Bygdesamar i Volhaugen 1600 - 1916                 Samisk historie

2003      Kjølmoen, Bjarne                                Distriktslegen Per Kjølmoen                                 Person- og stedshistorie

2003      Haavik, Sigrid                                     Tilbake etter 62 år. Sverre Sten Eide                    Person- og stedshistorie

2003      Kvistad, Svein                                     En tamburstav fra 1830                                       Samfunnshistorie

2003      Wold, Eva Steinvik                              En quiltet brudekjole fra Ner-Roel                       Samfunnshistorie

2003      Værdal, Liv Skogset                            Marit Ivarsdatter og slekta hennes                      Person- og stedshistorie

2003      Undersåker, Nils                                  Vandring langs ein gammal ferdaveg                  Kultursti

2003      Aune, Nils                                            Livsminner 5                                                        Person- og stedshistorie

2003      Stokkan, Leif                                       Sivert P. Norum og litt om dei tre barna hans      Person- og stedshistorie

2003      Gran, Nils                                            Is-saging på Granavatnet                                    Arbeids- og næringsliv

2003      Gran, Nils                                            En husmannskontrakt fra 1855                           Samfunnshistorie

2003      Frisli, Annemor                                    Hvem bodde hvor på Utøya (5)                           Person- og stedshistorie

2003      Skriftnemnda                                       Fra Inderøen 1909                                              Fra gamle aviser

2003      Tronstad, Arne m.fl.                             Framhaldsskolen i Inderøy                                Skolehistorie

2003      Vang, Åshild                                        Anna Røvig Smith 1846 - 1923                          Person- og stedshistorie

2003      Vist, Steffen                                        Prolog til basar i Sakshaug sogns arbeiderlag    Prolog

2003      Vist, Steffen                                        Helsing til åpningsdagen til nyhytta i Nordli`n      Dikt

2003      Aas, Ottar                                           Ord og uttrykk frå Inderøy                                   Ord og uttrykk

 2002

Framsidebilde: Rostad i oktobersol 2002. Foto: S. Kvistad

 

År        Forfatter                                             Tittel                                                                      Hovedkategori

2002    Letnes, Jon Magne og

           Tronstad, Ole Morten                          Notkarene Magne Ring og Olaf Heggdal               Arbeids- og næringsliv

2002    Sakshaug, Kristin og

            Haug, Guro Williksen                         Straumguttene Birger Lehn og Rolf Skjervold         Arbeids- og næringsliv

2002    Stenstad, Margrete og

            Loraas, Hildegunn                              Ungjentene Sigrid Bjerkan og Olaug Verdal           Samfunnshistorie

2002      Gran, Reidar                                     Steinbrotet til Sakshaug gamle kyrkje                    Kirke og kristenliv

2002      Wibe, John                                        Posthuset på Øvre Roel                                        Kommunikasjon

2002      Haavik, Sigrid                                    Kvinner på Rostad                                                Rostad

2002      Frisli, Annemor                                 Rostad – barnehjemmet og «tante» Bye               Rostad

2002      Kvistad, Svein                                   Gudmund Leren 1911 – 1974                               Person- og stedshistorie

2002      Bartnes, Lornts                                 Skolen på Sandvollan 1940 – 45                          Krigshistorie

2002      Klepp, Petter                                     Litt av kvart frå bygda i gammal tid                      Samfunnshistorie

2002      Værdal, Kirsten Indgjerd                  Notisebog for Peter L. Indgjerd                             Person- og stedshistorie

2002      Wibe, John                                       ”Huarme”  - ein gløymt gard                                  Samfunnshistorie

2002      Aune, Nils                                         Livsminner 4                                                          Person- og stedshistorie

2002      Skogaker, Aslaug                             Skogåkeren til Skellefteå                                       Person- og stedshistorie

2002      Hustad, Ola                                      Noen ord om en far fra en sønn                             Person- og stedshistorie

2002      Frisli, Annemor                                 Hvem bodde hvor på Utøya (4)                              Person- og stedshistorie

2002      Sakshaug, Øystein                           Ei bjørnehistorie fra Verran                                    Nordfjellet og seterbruk

2002      Klepp, Petter / Stavran, Anton         Bjørne- og ulvehistorier frå Inderøy                       Samfunnshistorie

2002      Fossum, Lorns                                 a Ane                                                                      Dikt

2002      Skriftnemnda                                   Gamle bilder                                                           Person- og stedshistorie

2002      Aas, Ottar                                        Ord og uttrykk fra Inderøy                                      Ord og uttrykk

2002      Skriftnemnda                                   Retting av billedtekst i årboka for 2001                  Diverse

2002      Skriftnemnda                                   Bli medlem av IM&HL                                             Diverse

 2001

Framsidebilde: Inderøy bygdemuseum anno 2001

År          Forfatter                                            Tittel                                                                        Hovedkategori

2001      Grønnesby, Paul                                Emma Pauline Grønnesby (1885 – 1978)               Person- og stedshistorie

2001      Kvistad, Svein                                    Inderøy Bygdemuseum 100 år                               Samfunnshistorie

2001      Haavik, Sigrid                                    Domkirkeduken frå Rostad                                      Rostad

2001      Øfsti, Robert                                      Amtsdyrlege Anders Øfsti (1827 – 1910)                Person- og stedshistorie

2001      Hustad, Ola                                       Glimt fra oppveksten i Skjelvågen                           Person- og stedshistorie

2001      Fossli, Oddgeir                                  Lærer og stortingsmann Ole Brå (1842-1933)        Person- og stedshistorie

2001      Petersen, Bjarne                                Magister Niels Muus på Snåsa og

                                                                             Muus-slekta på Straumen                                  Person- og stedshistorie

2001      Værdal, Liv Skogset                          Aake Olaf Verdal  (Aa.O.V)  (1877 – 1973)            Person- og stedshistorie

2001      Aune, Nils                                          Livsminner 3                                                           Person og stedshistorie

2001      Okkenhaug, Sigrun                           Julie Haugum                                                          Person- og stedshistorie

2001      Frisli, Annemor                                  Hvem bodde hvor på Utøya (3)                              Person- og stedshistorie

2001      Kvam, Håkon                                     Lidt om Granavand og Granaelva                          Arbeids- og næringsliv

2001      Haavik, Sigrid                                    Barneregler for småfotan                                        Rim og regler

2001      Fossum, Lorns                                   Langt hi vi kommi                                                    Dikt

2001      Fossum, Lorns                                   Månsjen-kveill                                                         Dikt

2001      Fossum, Lorns                                  Skrønå å hønå                                                         Dikt

2001      Næss, Mildrid Oppheim                    Fra «Straumspællet»                                               Samfunnshistorie

2001      Skriftnemnda                                    Gamle bilder                                                            Person- og stedshistorie

2001      Aas, Ottar                                         Ord og uttrykk frå Inderøy                                       Ord og uttrykk

 

 2000

Framsidebilde: Nils Aas' flyndreskulptur i Muustrø-parken - Inderøys "tusenårssted - oppsatt sommeren 2000. Skulpturen - i aluminium - er sammensveiset av Nils T. Vang

År          Forfatter                                             Tittel                                                                  Hovedkategori

2000      Haavik, Sigrid                                      Hjulstadholmen og området rundt                     Person- og stedshistorie

2000      Ulstad, Jorid                                        Dunsanking på Norem                                       Arbeids- og næringsliv

2000      Sakshaug, Dagfinn                             Utvandrerhistorien om Torberg (Tom) Roel        Utvandrerhistorie

2000      Lyngstad, Kari                                     Minner fra barneåra                                           Person- og stedsminner

2000      Aune, Nils                                           Livsminner 2                                                       Person- og stedshistorie

2000      Løchen, Olaug                                    Mennesker man ikke glemmer                          Samfunnshistorie

2000      Verstad, Gunnar                                 Frå Kjerkboka                                                    Kirke og kristenliv

2000      Kvistad, Svein                                     «Bautasteinen og Kjempegraven

                                                                             ved landsbyen Strømmen»                           Person- og stedshistorie

2000      Kvistad, Svein                                    Fangstmannen Petter Norum Inderberg            Person- og stedshistorie

2000      Lunnan, Ole                                       Livshistoria til Jens Helmer O Lunde (Lunnan)  Person og stedshistorie

2000      Frisli, Annemor                                   Flere minner fra Vangshylla                              Person- og stedshistorie

2000      Wibe, John                                         Fra Roelsboka                                                   Arbeids- og næringsliv

2000      Wibe, John                                          Kverkilberget bygdeborg                                  Fornminne

2000      Wibe, John                                          Fra Inderøy skytterlags oppstart                      Sport og spill

2000      Wibe, John                                          Præmieskirendingen 1866                               Sport og spill

2000      Klepp, Petter                                      Vegar som førte til gamle Sakshaug kyrkje       Kommunikasjon

2000      Norum, Gunvor                                  Inderøy indremisjon 120 år                               Samfunnshistorie

2000      Frisli, Annemor                                   Hvem bodde hvor på Utøya                             Person- og stedshistorie

2000      Haavik, Sigrid                                     Ved Jørgen Richters bortgang                         Rostad

2000      Fossum, Lorns                                   Julenatt                                                            Dikt

2000      Fossum, Lorns                                   Eit barn er fødd                                                Dikt

2000      Fossum, Lorns                                   Vår’n kjem                                                        Dikt

2000      Fossum, Lorns                                   Gammelbua                                                     Prolog

2000      Fossum, Lorns                                   Bøgdasjå                                                         Prolog

2000      Aas, Ottar                                          Ord og uttrykk frå Inderøy                               Ord og uttrykk

2000      Skriftnemnda                                      Rim og regler                                                 Rim og regler

 1999

Framsidebilde: Gården Vangshylla, med "Ørsjødalshuset" og "Skreddarstua".

År          Forfatter                                             Tittel                                                                 Hovedkategori

 

1999      Petersen, Bjarne                                  Kverkilen

                                                                             – en vakker eiendom med trist skjebne         Person- og stedshistorie

1999      Kvistad, Svein                                     Inderøy Turnforening stiftet 1899                      Samfunnshistorie

1999      Aune, Nils                                            Livsminner                                                        Person- og stedshistorie

1999      Moen, Olav A                                      Striden om den første brua over Straumen       Kommunikasjon

1999      Petersen, Bjarne                                 Straumen 1866: Mor og to barn kom bort         Person- og stedshistorie

1999      Nordre Trondhjems Amtstidende        Enkefru Allums forsvinden                                Person- og stedhistorie

1999      Haavik, Sigrid                                      Ei drukningsulykke i Straumen 1878                Person- og stedshistorie

1999      Hegge, Ole                                          Herman Løchen

                                                                             – «gjesten» som Inderøy vil minnas               Sundnes

1999      Løchen, Herman                                Farvel til Venner og Veninder                              Dikt

1999      Haavik, Sigrid                                     Peter Chr. Asbjørnsen og Inderøya                    Sundnes

1999      Asbjørnsen, P.  Chr.                          Tre eventyr fra Inderøy                                        Sagn og eventyr

1999      Skriftnemnda                                     ”En mesterlig vise” fra 1899                                Dikt

1999      Kvistad, Svein                                   Lorns Fossum 1904 -1999                                  Person- og stedshistorie

  1999    Fossum, Lorns                                  ”Mainn på Muusbru`n”

                                                                             ”Vårkveill ved Heinnavatnet”  o.fl                    Dikt

1999      Frisli, Annemor                                  Min barndoms Vangshylla                                    Person- og stedshistorie

1999      Kvistad, Svein                                   Quisling og Hommeldals-steinene                        Krigshistorie

1999      Sørå, Peter og Hagen, Oskar           Bilder fra losjene i Stokkangrenda                        Samfunnshistorie

1999      Frisli, Annemor                                 Hvem bodde hvor på Utøya                                  Person- og stedshistorie

1999      Skriftenmda                                      To prestebrev fra 1711 og 1805                            Kirke og kristenliv

1999      Leren, Gudmund                              Presten Job Dischingthon Bødtker                       Kirke og kristenliv

  1999    Leren, Gudmund                              «Skjeggsaka» mellom presten Withe

                                                                             og biskop Krog                                                Kirke og kristenliv

1999      Haavik, Sigrid                                  Navnebruk i Inderøy for 100 år sia                        Samfunnshistorie

1999      Klepp, Petter og Daling, Knut          Smia fra Ulvingjerdet                                             Arbeids- og næringsliv

1999      Skriftnemnda                                   Ord og uttrykk frå Inderøy                                     Ord og uttrykk

1999      Skriftnemnda                                   Register over artikler i årboka fra 1987-1999        Diverse

1999      Skriftnemnda                                   Inderøy Museums og historielag                            Diverse

 

. 1998

Framsidebildet: "Kjelda" vert prenta. Tegning av Oskar Hagen 1925.

År            Forfatter                                          Tittel                                                        Hovedkategori

 

1998      Moen, Olav A                                     Da Quisling besøkte Inderøy                    Krigshistorie

1998      Haavik, Sigrid                                     Årfallet                                                      Person- og stedshistorie

1998      Bojer, Johan                                       Minnedikt over Hans Aarfald                    Dikt

1998      Kvistad, Svein                                    Posthistorie fra Inderøy                             Arbeids- og næringsliv

1998      Fossum, Berit Vist                             Jeremia Fossum                                        Person og stedshistorie

1998      Grønnesby, Paul                                Barn av bygdesamfunnet                          Samfunnshistorie

1998      Løseth, Svein                                    Handlestad ved Loraaslandet                    Arbeids- og næringsliv

1998      Stavran, Oddny                                 Frå jomfru lille Oline Amalie til

                                                                             Malla på Øver-Hjulstad                         Person- og stedshistorie

1998      Kvistad, Svein                                   Skulle leite gull i California – havnet i Rio  Reiser og utflukter

1998    Wibe, John                                          Fra de gamle dagbøkene

                                                                             Soga om ei trøske og ein lokomobil      Arbeids- og næringsliv

1998      Klepp, Petter                                     Den gamle lokomobilen                              Arbeids- og næringsliv

1998      Nossum, Arne                                   På jakt etter lokomobilens fabrikk              Samfunnshistorie

1998      Tronstad, Thoralf                              Stormaskina                                                Arbeids- og næringsliv

1998      Moen, Olav A                                     Hustad/Sandvollan kommune 1907-62      Samfunnshistorie

1998      Skriftnemda                                        Oskar Hagen – og losjene

                                                                              «Fridomsheim» og «Kvernbit»              Person- og stedshistorie

1998      Tronstad, Toralf                                 Erindringer                                                   Person- og stedshistorie

1998      Sakshaug, Øystein                           Byggesteinen i Sakshaug gamle kirke         Kirke og kristenliv

1998      Gjørv, Asmund                                  Fiske i Beitstadfjorden                                 Arbeids- og næringsliv

1998      Omsatt fra gml. Norsk

             av Laila Sakshaug                             Da Andres Tormodsen Skrogx måtte gi 

                                                                          opp å drive Bosnes.. 4. august 1442         Samfunnshistorie

1998      Letnes, Augusta                               17. mai feiring i 1899                                    Samfunnshistorie

1998      Skriftnemnda                                    1877: Etter bybrann på Levanger –

                                                                             en smule hjelp fra Utøyninger                 Samfunnshistorie

1998      Lyngstad, Leif                                   Om galgen på Hommeldalsbakken              Sagn og eventyr

1998      Skriftnemnda                                     Fra «Nordenfjeldske Tiende» 1898              Fra gamle aviser

1998      Skriftnemnda                                    Skolestrid på Utøy for 100 år siden               Skolehistorie

1998      Aas, Ottar                                          Ord og uttrykk frå Inderøy                             Ord og uttrykk

1998      Skriftnemnda                                     Inderøy museums- og historielag                  Diverse          

 

  1997

Framsidebilde: Hommeldals-steinene - årets kulturminne.

År           Forfatter                                           Tittel                                                                        Hovedkategori

 

1997      Moen, Olav A                                     Om strandstedet Hylla og

                                                                             «Hylla kaffetilsætningsfabrikk»                            Arbeids- og næringsliv

1997      Værdal, Liv Skogset                          Hommeldals-steinene                                               Fornminne

1997      Kvistad, Svein                                    Bautasteinene                                                          Fornminne

1997      Værdal, Liv Skogset                          Kultursti Verdalsgrenda                                             Kultursti

1997      Zachariassen, Karl Erik                     Inderøypresten Jacob Wesseltoft                              Kirke og kristenliv

1997      Tronstad, Thoralf                              «Sett og hørt»                                                             Person- og stedshistorie

1997      Wale, Torbjørn                                  «Det kommer ikke mange slike fra bygdene

                                                                           nu til dags» Intervju med Aake O. Verdal                Person- og stedshistorie

1997     Haavik, Sigrid                                   Gælnversnatta i 1837                                                   Samfunnshistorie

1997     Jystad, Ingvald                                 Siste frakt med Innherredsjekta «Nordstjernen»

                                                                             - et 60-års minne                                                   Arbeids- og næringsliv

1997      Kjeldaas, Gunnar                             Barne- og ungdomsminner fra gården Åsen, fra

                                                                           Asphaug skole og fra hagebruksskolen på Hylla    Person- og stedshistorie

1997      Haavik, Sigrid                                  «Sørgelig og sandfærdig» - ei kjærlighetshistorie       Person- og stedshistorie

  1997    Naustvoll, Odd                                 Amerikabrev fra Odin Naustvold (1859-1942)             Utvandrerhistorie

1997      Gjørv, Asmund                                 En matlaup fra skoledager i 1880-åra                         Skolehistorie

1997      Kvam, Håkon                                    Inderøy-regle                                                              Rim og regler

1997      Kvam, Håkon                                   ”Gode og slette aaringer” andre del                            Samfunnshistorie

1997      Aas, Ottar                                         Fleire ord og uttrykk frå Inderøy                                 Ord og uttrykk           

 1996

Framsidebilde: Maleri av Gustav Undersåker: "Ung pike".

År           Forfatter                                           Tittel                                                                              Hovedkategori

1996      Stene, Morten                                    Anna Kammen – en legendarisk klok kone                   Person- og stedshistorie

1996      Gran, Reidar                                      Husmannsgutane, Ole Richter og

                                                                             Inderøens Sparebank                                               Samfunnshistorie

1996      Kvistad, Svein                                   Gustav Rudolf (Johnsen) Undersaker                             Person- og stedshistorie

1996      Alfheim, Rigmor U                             Maleren Gustav Undersaker                                           Person- og stedshistorie

1996      Johnsen, Einar                                  Gustav - slik jeg minnes ham                                          Person- og stedshistorie

1996      Herstad, Paul                                    Godtemplar-Losjene i Inderøy                                        Samfunnshistorie

1996      Moen, Olav Andreas                         Prestens medhjelper – en omskiftende institusjon          Kirke og kristenliv

1996      Stornes, Ole                                      Skolestellet på Sandvollan 1828-1891                            Skolehistorie

1996      Verstad, Gunnar                                Litt om fastskolen i Verstadkretsen                                 Skolehistorie

1996      Fiskvik, Johan Peter                          Krig, okkupasjon og motstandsarbeid                             Krigshistorie

1996      Fossli, Oddgeir                                  Da husmannsungene gikk sultne til sengs                      Person- og stedshistorie

1996      Kjeldaas, Gunnar                              Gården Åsen og klokkeren Peter J Kjeldaas og

                                                                             kona Anna Berntine                                                    Person og stedshistorie

1996      Gjørv, Asmund                                  Litt om jektfarten på Innherred

                                                                             Stor -Kjerknesen                                                        Arbeids- og næringsliv

1996      Naustvoll, Tormod                            Sagn om «Goilløya» i Beitstadfjorden                              Sagn og eventyr

1996      Haug, Roar                                       Brua over Straumen                                                         Kommunikasjon

1996      Klepp, Petter                                    Da inderøyningene ville ta fjellet i bruk

                                                                             først på 1900-tallet                                                      Nordfjellet og seterbruk

1996      Lydersen, Kirsten                              Juleskikker ikring århundreskiftet på Ner-Roel                 Helg og høytid

1996      Verstad, Gunnar                                Kjerkboka brukt som rettsprotokoll                                   Straff og rettsvesen

1996      Haavik, Sigrid                                    Nytt fra Inderøen 1880                                                      Fra gamle aviser

1996      Balgaard, Magnus                             Ole Olesen – dyrlegen med en ruvende posisjon             Person- og stedshistorie

1996      Berg, Olaf                                          Rostadvisa                                                                        Dikt

1996      Barkhald, Kristian                              Håkon Kvam – ein tusenkunstnar                                    Person- og stedshistorie

1996      Kvam, Håkon                                    Gamle og slette aaringer                                                  Samfunnshistorie

1996      Aas, Ottar                                          Fleire ord og uttrykk frå Inderøy                                       Ord og uttrykk

 1995

Framsidebilde:Seterdrift på Nordli-tømtet 1956. Sigv. Lorvik er kvigegjetar.

 År          Forfatter                                           Tittel                                                                        Hovedkategori

1995      Manem, Magne                                 Bjarne Mathisen                                                        Person- og stedshistorie

1995      Lindstrøm, Sigurd og

              Heggstad, Konrad                             Setrar i Nordfjellet                                                    Nordfjellet og seterdrift

1995      Tronstad, Peder                                Fjellgjetar                                                                  Nordfjellet og seterdrift

1995      Tronstad, Thoralf                              Om Åsaseteren                                                         Nordfjellet og seterdrift

1995      Manem, Magne                                55-årsminne fra Sandvollan                                      Krigshistorie

1995      Stuberg, Kåre                                    Krigsminne frå Korsa-grenda                                   Krigshistorie

1995      Berg, Olaf, Lorås, Sef. og

               Solberg, Asm.                                  Krigsminner frå Røra                                                Krigshistorie

1995      Verstad, Gunnar                               Odin Vist møtte krigen i Narvik                                 Krigshistorie

1995      Haavik, Sigrid                                   Om eit maleri, to gravsteinar o.m                             Kirke og kristenliv

1995      Moen, Olav A                                    Riksforsamlinga 1814. Lokalvalg i Inderøy             Samfunnshistorie

1995      Kvistad, Svein                                  Jacob frå Sundnes – språkmann og prest               Person- og stedshistorie

1995      Klepp, Petter                                     Vasspumpe i Refsåsen 1890                                  Arbeids- og næringsliv

1995      Verstad, Gunnar                               Kirknes Meieri – Hengja Meieri                                Arbeids- og næringsliv

1995      Ukjent                                               Læger og lægeforhold på Inderøen                         Samfunnshistorie

1995      Gausen, Sissel Klepp                      Ragna Bruås Knudson – et utvandrerbrev               Utvandrerhistorie

1995      Thorsen, Birgit Oksål                       Hildur Viken – en emigrant fra Inderøy                    Utvandrerhistorie

1995      Tønder, Pauline                               Sakshaug gamle kirke                                              Dikt

1995     Skriftnemnda                                    ”Fram fra glemselen” gamle bilde fra Flaget            Person- og stedshistorie

1995      Skriftnemnda                                   «Valmøte på Innerøyi» Avisannonse 1901               Samfunnshistorie

1995      Skriftnemnda                                    Regler og ramser og gåter brukt i Inderøy               Rim og regler

1995      Aas, Ottar                                         Fleire gamle ord og uttrykk                                      Ord og uttrykk

1995      Inderøy museums og historielag      Arb. plan, medlemskap, bestilling av bøker, styret  Diverse

 

 1994

Framsidebilde: Willy Sundfær med gullflyndrer fra Børgin, - og Inderøys kommunevåpen, tegnet av Nils Aas.

 År          Forfatter                                           Tittel                                                                   Hovedkategori

1994      Klepp, Petter                                      Husmannsepoken i Inderøy                                Samfunnshistorie

1994      Gran, Olga Kristine                            Eitt blad av husmannssoga på Inderøy               Person- og stedshistorie

1994      Aas, Ottar                                           Aas-sveet, Hatten, Ferstadmarka,

                                                                             Nyåkran, Nersvian og Heggåsgjale                 Person- og stedshistorie

1994      Sakshaug, Anne                                Morten Vatn – songar, dirigent og

                                                                             musikkpedagog                                               Person- og stedshistorie

1994      Hjulstad, Olav                                     Ei kyrkjeferd som enda med tragedie                  Person- og stedshistorie

1994      Frisli, Annemor                                   Barstadslekta på Inderøy                                    Person- og stedhistorie

1994      Haavik, Sigrid                                      Aa. O. Vinje og Inderøya                                   Sundnes

1994      Stens, Morten                                     John Peter Hogstad – en glemt pioner               Utvandrerhistorie

1994      Gjørv, Asmund                                    Inderøyfamilie i Beitstad                                    Person- og stedshistorie

1994      Fossli Oddgeir og Gran, Helge           Utvandrere fra Inderøy                                      Utvandrerhistorie

1994      Fossum, Johannes                             Fiske i Børga 1918 – 1938                                 Arbeids- og næringsliv

1994      Kvistad, Svein                                     Gullflyndra og «gulltida» i Børgin                      Arbeids- og næringsliv

1994      Ulstad, Peter                                      Budei-festane, Nordøy Meieri 1918 -1937         Arbeids- og næringsliv

1994      Kvistad, Svein                                     Meieriepoken i Inderøy er over                         Arbeids- og næringsliv

1994      Aa, S                                                   Tall i ord                                                            Rim og regler

1994      Sandnes, Karl Arne                            1943 – 5. april – 1993                                        Prolog

1994      Granhus, Bjarne                                 Josef Indgjerd                                                    Person- og stedshistorie

1994      Indgjerd, Josef                                   Inderøy-sang                                                      Dikt

1994      Collet, Albert                                      «Andakt» i Fossemsveet                                    Person- og stedshistorie

1994      Moen, Olav A                                     Vart første åkerrullen i landet laga og

                                                                             utprøvd i Inderøy?                                         Arbeids- og næringsliv

1994      Wildenvey, Herman                           Hunden Saur                                                      Dikt

1994      Richter, Jørgen                                  Brev til «Min kjære broder»                               Rostad

1994      Aas, Ottar                                           Fleire gamle ord og uttrykk frå Inderøy             Ord og uttrykk

 1993

Framsidebilde:

År           Forfatter                                              Tittel                                                                        Hovedkategori

 

1993      Kvistad, Svein                                       Sundnes Brenneri 150 år (mange artikler)               Arbeids- og næringsliv

1993      Fossli, Oddgeir                                      Utvandrere                                                               Utvandrerhistorie

1993      Gjørv, Amund                                        Gjørtleren Svein Bakka                                            Person- og stedshistorie

1993      Stene, Morten                                       Har von Brunech etterslekt på Inderøy?                   Person- og stedshistorie

1993      Aas, Inge                                              Skuronn i gamle dager                                              Arbeids- og næringsliv

1993      Aas, Ottar                                             Ord og uttrykk – brukt i Inderøy                                Ord og uttrykk

1993      Sakshaug, Anne                                   Om lagstolens bønder på Sakshaug                        Person- og stedshistorie

1993      Haavik, Sigrid                                       Borgenfjorden eller Børgin?                                      Person- og stedshistorie

1993      Aasen, Sigurd                                       Minneord om Ivar Vatn                                             Person- og stedshistorie

 

 1992

Framsidebilde: Katter - tre nydelige nøster - trgnet av Erica Bodom. 

År            Forfatter                                            Tittel                                                                      Hovedkategori                          

1992    Solem, Sverre                                       Ømse frå ”krigen” på Sandvollan i 1940

                                                                             Da Krogs-gården brann                                       Krigshistorie

1992      Sakshaug, Anne                                  Inderøy-gutten som vart pressemann i USA

                                                                             Johannes B. Wist                                                 Utvandrerhistorie

1992      Hjelde, Einar                                       Langs vegen til Lomsaunet                                      Person- og stedshistorie

1992      Haavik, Sigrid                                      Erika Bodom –

                                                                             kunstner med ungdomstid på Inderøy                 Person- og stedshistorie

1992      Vatn, Ivar                                            Plassmannen Lorns Dala                                        Person- og stedshistorie

1992      Kvistad, Svein                                     4000 år gammal dolk                                              Fornminner

1992      Gjørv, Asmund                                    Har Beitstad vært et «Gosen» for inderøyninger?  Person- og stedshistorie

1992      Klepp, Petter                                      Samtale med 95-årige Roald Stavran                      Person- og stedshistorie

1992      Fånes, Oddmund                                Mitt første møte med sokneprest Lange                 Kirke og kristenliv

1992      Fånes, Oddmund                                Åpent brev til presten Lange, Inderøy

                                                                             fra rektor Myhra                                                   Krigshistorie

1992      Schärer, Else Kvam                            Da far var nøytralitetsvakt. Jula 1914                     Krigshistorie

1992      Ulstad, Peter                                      Plassen Røte på Søli og siste plassfolka der          Person- og stedshistorie

1992      Fjeset, Ivar                                          På sildefiske i Beitstadfjorden rundt år 1900          Arbeids- og næringsliv

1992      Haavik, Sigrid                                      Ein festdag på Sakshaug i 1811                            Samfunnshistorie

1992      Lethnæsplads, Ole A                          Mindesang                                                              Person og stedshistorie

1992      Skriftnemnda                                      Eit auksjons-regnskap frå 1903                              Diverse

1992      Arbeider-Avisa                                    Kona flyttet stua si fra Inderøy til Trondheim.

                                                                             Et kapittel av slites saga                                     Person- og stedshistorie

1992      Skriftnemnda                                      Regler for fløtning gjennem Strømmen bro,

                                                                             Inderøen-1911                                                    Kommunikasjon

1992      Bjerkan, Sigrid                                    På Strømmen i gammeltida                                    Dikt

1992      Agle, Marna Kvistad                          Helsing til Våttåkammen                                          Dikt

1992      Skriftnemnda                                      Det gamle bildet                                                     Arbeids- og næringsliv

1992      Gjørv, Asmund                                    Inderøy-ord og uttrykk                                           Ord og uttrykk

  1991

Framsidebilde: "Fesjå-tale" på Inderøy 1863. Tegning av maleren Vinc. St.Lerche. 

 År          Forfatter                                           Tittel                                                               Hovedkategori                       

1991      Vatn, Ivar                                            Kalkbrenning frå gamalt i Inderøy                   Arbeids- og næringsliv

1991      Kvistad, Svein                                    Limus og Calx. Limomnar og kalkverk            Arbeids- og næringsliv

1991      Aalberg, Anna                                    Holmen og Aalberggardane                            Person- og stedshistori

1991      Vikan, Arne                                         Minne om Petter Øy’n

                                                                             Jektklamra hans Petter                               Person- og stedshistorie

1991    Refsaas, Jørgen                                   Dyrskuet på Inderøen 1863

                                                                             Vinc. St.Lerches beretning om dyrskuet      Person- og stedshistorie

1991      Berg, Margit                                       Minner frå tida som klokker i Salberg               Kirke og kristenliv

1991      Berg, Margit                                       Den gamle gard                                               Dikt

1991     Fiskvik, Johan Peter                           Litt lokal skolehistorie                                      Skolehistorie

1991      Herstad, Paul                                    Det gamle bilde                                                Skolehistorie

1991      Johnsen, Erling                                  Et minne om Olav Duun                                  Skolehistorie

1991      Vatn, Ivar                                           Litt om kommunikasjonane i bygda                 Kommunikasjon

1991      Fånes, Oddmund                              Vegen til Hjellan                                               Kommunikasjon

1991      Aas, Inge                                           Kjøretur til Byakverna                                      Arbeids- og næringsliv

1991      Haavik, Sigrid                                      Julie Richter 1841-1923                                 Rostad

1991      Jørstad, Morten                                 Dikt fra «Ragnarokk’r». Et brev                        Person- og stedshistorie

1991      Asklund, Johan                                  Langs stier og gamle tufter i Volhaugen          Person- og stedshistorie

1991      Kjelaas, Gunnar Olson                      «Et lidet Rim til min lille Datter Datter»            Dikt

1991      Johnsen, Einar                                    Benevninger på båt mm                                Arbeids- og næringsliv

1991      Johnsen, Einar                                    «Marias» et gammelt kortspill m.m               Sport og spill

1991      Vatn, Ivar                                            Krigsminne frå 1940 – 45                              Krigshistorie. Dikt

1991      Vatn, Ivar                                            Ved kle’stampen                                            Dikt

1991      By, Søald                                            Hermer og rim                                               Rim og regler

1991      Stavran, Oddny                                  Om Erik-Bøl-boka                                          Diverse

1991      Aas, Ottar                                           Fleire ordtak frå Inderøy                                Ord og uttrykk

1991      Skriftnemnda                                      ”Fram fra glemselen”. Bilde                           Arbeids- og næringsliv

  1990

Framsidebilde: "Scharnhorst" - den tyske slagkrysser på 32.000 tonn - på veg inn Akarnsundet 1940. I forgrunnen kaia på Vangshylla.

 

År           Forfatter                                            Tittel                                                                     Hovedkategori                 

1990      Klepp, Petter                                      Om Arne Fjerstads krigsinnsats                            Krigshistorie

1990      Fossum, Olav                                      Eit 50-års minne                                                   Krigshistorie

1990      Ånesen, Nils                                        Gjev nybyggerkvinne                                           Utvandrerhistoriee

1990      Naustvoll, Rannveig                          Jørgen Bruås alias George Bruce                          Utvandrerhistorie

1990      Wekre, E                                              Hans J, Schärer – en meieripioner                      Person- og stedshistorie

1990      Kvistad, Svein                                     Inderøy beskrevet for 250 år siden                       Samfunnshistorie

1990      Kvalstad, Louis                                   Skjønne Inderøy- Innherreds smil                         Samfunnshistorie

1990      Ulstad, Peter                                      Lomyrens Torvstrøsamlag                                     Arbeids- og næringsliv

1990      Leren, Gudmund                                Målstonga og tolvfenningen                                  Arbeids- og næringsliv

1990      Skriftnemnda                                      Rodebog for Udøens Læseselskab                      Samfunnshistorie

1990      Haavik, Sigrid                                     Ei ferd over Skarnsundet for 120 år siden            Person- og stedshistorie

1990      Aalberg, Anna                                     Nessets Kvinneforening                                       Samfunnshistorie

1990      Bragstad, Harald                                To gamle liksanger fra Inderøy                              Dikt

1990      Fånes, Oddmund                                Trøskinga på låven                                               Arbeids- og næringsliv

1990      Johnsen, Einar                                    Ramser og regler                                                 Rim og regler

1990      Skriftnemnda                                       Ei Inderøyvise                                                      Dikt

1990      Lyngstad, Ragnhild                             Inderøy museums- og historielag 1990                Diverse

  1989

År           Forfatter                                            Tittel                                      Hovedkategori                          

1989       Fossum, Lorns                                    Vers på inderøymål               Diktsamling

  1988

Framsidebilde: Foto av Ole Richter. Etter en byste på Inderøy kommunehus.

År          Forfatter                                    Tittel                                                                            Hovedkategori               

1988      Klepp, Petter                              Laust og fast frå 1700-talet                                         Samfunnshistorie

1988      Holand, Anne Marie Svare        Ole Richter Et hundreårsminne for hans død               Rostad

1988      Slapgard, Bjarne                       Ole Richter og Ebba Astrup Eggen, modellar for

                                                                    Bjørnson i  «Paul Lange og Tora Parsberg»              Rostad

1988    Vatn, Ivar                                     Ole Richter og Sakshaug-bøndene

                                                                     Minner frå ein fjelltur                                                 Nordfjellet og seterdrift

1988      Fånes, Oddmund                       Til Nordlia med kviger                                                  Nordfjellet og seterdrift

1988      Hjulstad, Olav                            Hilmar Olsen, ein  einsam, heimlaus jamte                 Person- og stedshistorie

1988      Kvistad, Yngve                           Sund folkehøgskole:

                                                                      Aktuell i samtida gjen nom 120 år                           Samfunnshistorie

1988      Aas, Ottar                                   Johannes Jule-historier                                                Person- og stedshistorie

1988      Kvistad, Svein                             Bølstua og Kringjalet                                                     Person- og stedshistorie

1988      Hjelde, Einar                               Gamle foto frå Røra                                                       Person- og stedshistorie

1988      Stavran, Oddny                           To inderøyjenter på Snåsatur først i 1900-åra               Reiser og utflukter

1988      Skriftnemnda                               Om Lovise Nylenden i Lyngstad-kretsen

                                                                       1891-1909                                                                 Person- og stedshistorie

1988      Aas, Inge                                      Mordet i Aasmarka, Garden Gåsås i Vuddu,

                                                                       Knottproduksjon på Hastadsaga, Herstadbakken     Person- og stedshistorie

1988      Aas, Ottar                                     Skottbenken                                                                  Arbeids- og næringsliv

1988      Tønder, Pauline                            Spyt, Borgenfjord                                                          Dikt

1988      Roel, John                                     Vinterdag ved Borgenfjord                                            Dikt

1988      Vist, Petter                                     Inn i fjorden Øyna fylke                                                 Dikt

1988      Vatn, Maren                                   Haust                                                                             Dikt

1988      Aas, Ottar                                      Ordtak, brukt i Inderøy                                                  Ord og uttrykk

1988      Lyngstad, Ragnhild                        Inderøy Museums-og historielag 1988                         Diverse

 

 1987

År           Forfatter                                    Tittel                                                                                Hovedkategori                

1987      Hjelde, Einar                               Fra anleggstida og den første busetnaden

                                                                    ved Røra stasjon                                                           Person- og stedshistorie

1987      Aas, Ottar                                    Bemanns-bønna                                                              Helg og høytid

1987      Aas, Ottar                                    Finn-Jo-historier                                                               Person- og stedshistorie

1987      Fånes, Oddmund                         Husmannsplasser på Hellan                                            Person- og stedshistorie

1987      Skriftnemnda                               En spesiell søknad fra ca 1860                                         Arbeids- og næringsliv

1987      Skriftnemnda                               Fotoregistrering                                                                 Diverse

1987      Skriftnemnda                               Pauline Tønder                                                                  Person- og stedshistorie

1987      Tønder, Pauline                           Den gamle bro                                                                   Dikt

1987      Tønder, Pauline                           Sladdervise                                                                         Dikt

1987      Stavran, Oddny                           Barn i bygdesamfunnet                                                      Samfunnshistorie

1987      Kvistad, Svein                             Inderøy Kommune 150 år                                                  Samfunnshistorie

1987      Aas, Ottar                                    Minner fra krigstiden 1940-45                                            Krigshistorie

1987      Fånes, Oddmund                         «Minner fra livet» April 1940                                              Krigshistorie

1987      Hegge, Ole                                   Verstad-krinsen «Vuddu» (Vedbygda)

                                                                        i krigsåra 1940 - 45                                                       Krigshistorie

1987      Fånes, Oddmund                          På St.Hans-marknad 1936                                                Reiser og utflukter

1987      Skriftnemnda                                 Utøyninger på utpågang i 1899 pådro seg forelegg           Straff og rettsvesen

1987      Hegge, Mary                                  Prolog til 50-årsdagen i Inderøy NKS                                 Prolog

1987      Lyngstad, Ragnhild                       Hva arbeider vi med i Inderøy museums - og historielag?  Diverse